Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Statistikker over varehandelen med tredjelande (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Copernicusprogrammet (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Det Europæiske GNSS-agentur (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Vurdering og fastsættelse af prioteringer for EU's forbindelser med landene i det østlige partnerskab (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen og retsstatsprincippet (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Rapport om unionsborgerskab 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
En europæisk anklagemyndighed (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Statusrapport 2013 for Tyrkiet (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse