Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EU's strategi for Arktis (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdag den 12. marts 2014
html 
Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EF og USA (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen - ansøgning EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - tekstiler, Spanien (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Oplysninger ved pengeoverførsler (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse