Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (B7-0187/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Torsdag den 27. februar 2014
html 
Situationen i Venezuela (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Torsdag den 27. februar 2014
html 
EU's fremtidige visumpolitik (B7-0194/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Torsdag den 27. februar 2014
html 
Specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Torsdag den 27. februar 2014
html 
Privatkopieringsafgifter (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Torsdag den 27. februar 2014
html 
Styringen af det indre marked inden for det europæiske semester (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Samhørighedspolitik (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Optimering af potentialet i regionerne i den yderste periferi gennem mere synergi mellem EU's strukturfonde og andre EU-programmer (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Evaluering af Unionens finanser (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisk meddelelse