Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rammeaftale mellem EU og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira samt i den selvstyrende region Azorerne på visse alkoholiske drikke (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer med hensyn til dens anvendelsesperiode (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Ændring af forretningsordenens bestemmelser om forespørgsler og spørgsmål fra parlamentsmedlemmer (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Ændring af artikel 90 i Europa-Parlamentets forretningsorden om internationale aftaler (A7-0253/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden for at muliggøre elektroniske signaturer (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2014 - tekniske ændringer vedrørende Den Europæiske Investeringsfond, Horisont 2020 og fællesforetagendet Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse