Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Forsikringsformidling (A7-0085/2014 - Werner Langen)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Unionens tredje flerårige handlingsprogram på sundhedsområdet for perioden 2014-2020 (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Transeuropæiske telekommunikationsnet (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Tilgængeligheden af offentlige organers websteder (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Langsigtet finansiering af den europæiske økonomi (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Udviklingsfremme gennem ansvarlig virksomhedspraksis, herunder udvindingsindustriens rolle i udviklingslande (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Svalbard-øgruppens retlige status og dens fiskeressourcer (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Anmodning om ophævelse af Tadeusz Cymańskis parlamentariske immunitet (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tirsdag den 25. februar 2014
html 
Finansiel forvaltning for visse medlemsstater, der er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tirsdag den 25. februar 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisk meddelelse