Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og 3, om forslag til Kommissionens forordning vedrørende oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine- fåre- og gedekød (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 4, litra d), og artikel 87a, stk. 6, om ikke at modsætte sig til udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. .../... om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-2020 (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Situationen i Ukraine (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Situationen i Syrien (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Situationen i Egypten (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Topmøde EU-Rusland (B7-0149/2014, RCB7-0150/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014, B7-0159/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Statusrapport 2013 for Bosnien-Hercegovina (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Statusrapport 2013 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Statusrapport 2013 for Montenegro (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisk meddelelse