Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
EU-initiativ vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
utilsigtede fangster af hvaler (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Overvågning af de ydre søgrænser (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Det økonomiske ansvar ved tvistbilæggelse mellem investorer og stater for voldgiftsretter, der er oprettet ved internationale aftaler, som Den Europæiske Union er part i (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Statut for og finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse