Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
Fællesskabssystem til registrering af transportører af radioaktive materialer (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
Menneskerettighederne i verden 2012 og EU's menneskerettighedspolitik (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
Bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder og EU's fjernområder efter udløbet af mælkekvoten (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
Resiliens og nedbringelse af katastroferisici i udviklingslande (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
Kvinder med handicap (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
En europæisk handlingsplan for detailhandelen til gavn for alle aktører (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
Programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tirsdag den 10. december 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridisk meddelelse