Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Finansiering af europæiske politiske partier (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
CO2-emissioner fra søtransport (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Invasive ikkehjemmehørende arter (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Teknisk gennemførelse af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse