Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
Samhørighedsfonden (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
Ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
Dokumenter med central information til investeringsprodukter (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
Overgangsforanstaltninger vedrørende forordningerne om direkte betalinger, landdistriktsudvikling samt finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridisk meddelelse