Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, og om frigørelsesreglerne for visse medlemsstater (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
Finansiel tildeling til visse medlemsstater fra Den Europæiske Socialfond (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF-Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
Fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Onsdag den 20. november 2013
html 
Flerårig finansiel ramme for perioden 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Interinstitutionel aftale om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Forslag til ændringsbudget nr. 7/2013: Styrkelse af Den Europæiske Socialfond (ESF) for at afhjælpe ungdomsarbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse i Frankrig, Italien og Spanien (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Forslag til ændringsbudget nr. 8/2013 (fæb2 bis) - Forhøjelse af betalingsbevillinger inden for de enkelte FFR-udgiftsområder og utilstrækkelige betalingsbevillinger på 2013-budgettet (*) (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Byggematerialer - Spanien) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Ændring af aftalen om offentlige indkøb (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridisk meddelelse