Forhandlinger
1.944 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Metoder og procedure for overdragelse af de traditionelle egne indtægter fra BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav[nbsp ] (omarbejdning) (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Offentlige arbejdsformidlinger (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Kapitalforhøjelse i Den Europæiske Investeringsfond (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Det Europæiske Lægemiddelagentur for udførelse af lægemiddelovervågningsaktiviteter i forbindelse med humanmedicinske lægemidler (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Makrofinansiel bistand til Den Tunesiske Republik (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falskmøntneri og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse