Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ΕΕ- Αλβανία: Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Ρύθμιση με το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Ρύθμιση με το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2015 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Μεταφορές αποβλήτων (A7-0069/2014 - Bart Staes)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Νέες ψυχότροπες ουσίες (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου