Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Θρησκευτικές ελευθερίες και πολιτιστική πολυμορφία (B7-0365/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και, συγκεκριμένα, αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (B7-0367/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή στην διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» με τις ΜΜΕ (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και των Κομορών (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας όσον αφορά θέματα επανεισδοχής (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου