Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Απαλλαγή 2012: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Eυρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου