Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)04-07
Πέμπτη 7 Απριλίου 2011
html 
A7-0073/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0115/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0114/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0056/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0067/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0066/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0068/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (7)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0063/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (8)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0057/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (9)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0085/2011
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου