Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (A7-0477/2013 - Nuno Melo)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
Υποχρέωση θεώρησης για υπηκόους τρίτων χωρών (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ (A7-0043/2014 - Yannick Jadot)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
Έλεγχος προσώπων στα εξωτερικά σύνορα (A7-0082/2014 - Tanja Fajon)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (A7-0373/2013 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
Κατάσταση στην Ουκρανία (RCB7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014, B7-0224/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
Κατάσταση στο Ιράκ (RCB7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014, B7-0193/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
Χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (RCB7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014, B7-0206/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
Θεμελιώδη δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012) (A7-0051/2014 - Louis Michel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (A7-0039/2014 - Sarah Ludford)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου