Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)03-24
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011
html 
A7-0045/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)03-24
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011
html 
A7-0044/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)03-24
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011
html 
A7-0042/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)03-24
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011
html 
A7-0064/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2011)03-24
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011
html 
B7-0222/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE(2011)03-24
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011
html 
B7-0221/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (7)
P7_CRE(2011)03-24
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011
html 
B7-0200/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (8)
P7_CRE(2011)03-24
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011
html 
A7-0058/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (9)
P7_CRE(2011)03-24
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011
html 
A7-0265/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (10)
P7_CRE(2011)03-24
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011
html 
A7-0038/2011
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου