Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)02-17
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0034/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)02-17
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011
html 
B7-0120/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)02-17
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011
html 
B7-0129/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)02-17
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011
html 
B7-0111/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2011)02-17
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011
html 
B7-0128/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE(2011)02-17
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011
html 
B7-0097/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (7)
P7_CRE(2011)02-17
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011
html 
B7-0127/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (8)
P7_CRE(2011)02-17
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0040/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (9)
P7_CRE(2011)02-17
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011
html 
B7-0114/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)02-16
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0148/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου