Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0010/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0012/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0020/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0287/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0021/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0001/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)02-03
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0015/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)02-03
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0009/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)02-03
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0014/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)02-03
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0006/2011
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου