Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την ΕΕ (B7-0187/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
Κατάσταση στη Βενεζουέλα (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
Το μέλλον της πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ (B7-0194/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
Τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
html 
Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Πολιτική συνοχής (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου