Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)01-19
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011
html 
A7-0362/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)01-19
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011
html 
A7-0366/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)01-18
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011
html 
A7-0363/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)01-18
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)01-18
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011
html 
A7-0361/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)01-18
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2011)01-18
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011
html 
A7-0375/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE(2011)01-18
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011
html 
A7-0376/2010
Καλή μεταχείριση των ωοπαραγωγών ορνίθων (συζήτηση)
P7_CRE(2010)12-16
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)12-16
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
html 
B7-0707/2010
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου