Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)12-15
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0350/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)12-15
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0050/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)12-15
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0340/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2010)12-15
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0360/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2010)12-15
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0353/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE(2010)12-15
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0369/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)12-14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0309/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)12-14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0346/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)12-14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0348/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2010)12-14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0354/2010
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου