Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)11-25
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0275/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)11-25
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0312/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)11-25
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010
html 
B7-0683/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)11-24
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010
html 
B7-0617/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)11-24
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0196/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)11-24
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0289/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2010)11-24
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0290/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2010)11-24
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0300/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE(2010)11-24
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0327/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)11-11
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0301/2010
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου