Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)10-21
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0285/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)10-21
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0052/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0279/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0278/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0283/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0284/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0032/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0233/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (7)
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0267/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (8)
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0282/2010
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου