Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, με την εξαίρεση του άρθρου 49 παράγραφος 3 της συμφωνίας αυτής (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, όσον αφορά το άρθρο 49 παράγραφος 3 της συμφωνίας αυτής (A7-0119/2014 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Τροποποίηση της απόφασης 2009/831/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Συμφωνία-πλαίσιο περί συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ινδονησίας, όσον αφορά ζητήματα που αφορούν την επανεισδοχή (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου