Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P7_CRE(2010)03-08
Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010
html 
Η Πράσινη Βίβλος σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (συζήτηση)
P7_CRE(2010)02-25
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010
html 
Η Πράσινη Βίβλος σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (συζήτηση) (2)
P7_CRE(2010)02-25
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)02-11
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010
html 
A7-0013/2010
Βασικοί στόχοι της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών του CITES (συζήτηση)
P7_CRE(2010)02-09
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)01-20
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010
html 
A7-0001/2010
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
P7_CRE(2010)01-18
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2009)10-22
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2009)10-22
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009
html 
A7-0037/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2009)10-22
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009
html 
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου