Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Βιοκτόνα (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (A7-0435/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2014 (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Βελτίωση των φυτών (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
html 
Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου