Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανελκυστήρες και κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Απλά δοχεία πίεσης (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Όργανα μετρήσεων (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχή βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Διαδικασίες αφερεγγυότητας (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Συμμετοχή της Γροιλανδίας στην εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ (A7-0467/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
html 
Συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ (A7-0466/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
html 
Μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση (A7-0036/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
html 
Συμφωνία του Κέιπ Τάουν του 2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου του 1993 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση Torremolinos του 1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών (A7-0040/2014 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
html 
Εικοστή ένατη ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου