Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή σε ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϋνιόν (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
html 
Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου για την άρση και υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
html 
Διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια προϊόντος αραβοσίτου που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση (B7-0007/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
html 
Σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
html 
Η ιθαγένεια της ΕΕ προς πώληση (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
html 
Έκθεση προόδου 2013 για την Σερβία (B7-0006/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
html 
Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (B7-0004/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
html 
Έκθεση προόδου 2012 για την Ισλανδία και τις μετεκλογικές προοπτικές (B7-0005/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
html 
Στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
html 
Εξουσίες και αρμοδιότητες των μονίμων κοινοβουλευτικών επιτροπών (B7-0001/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου