Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Πρόγραμμα Hercule ΙΙΙ και προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών (B7-0013/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας της Lara Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014
html 
Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014
html 
Κανόνες σχετικά με την ψηφοφορία και τα περιεχόμενα των εκθέσεων όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014
html 
Εκπομπές CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014
html 
Πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014
html 
Κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014
html 
Εισαγωγές ελαιολάδου και άλλων γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου