Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Συμφωνία ΕΕ-Γαλλίας για την εφαρμογή, όσον αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Συντονισμός των δωρητών της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Phil Wynn Owen - Ηνωμένο Βασίλειο) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Alex Brenninkmeijer - Κάτω Χώρες) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Henri Grethen - Λουξεμβούργο) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου