Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νικόλαος Μηλιώνης - Ελλάδα) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Danièle Lamarque - Γαλλία) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Ορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της Ένωσης (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Μηχανισμός σταθερότητας (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Χρηματοδοτικό μέσο για την προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου