Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Η διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Ανάπτυξη και «οικοδόμηση κράτους» στο Νότιο Σουδάν (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
CARS 2020: Για μια ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Εθελοντισμός και εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Kοινή Αλιευτική Πολιτική - Κοινή οργάνωση αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013
html 
Βορειοανατολικός Ατλαντικός: Αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα - Κατάσταση της αλιείας σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013
html 
Πρωτόκολλο συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013
html 
Πρωτόκολλο συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013
html 
Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζοντας 2020» (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου