Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (A7-0422/2012 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκές στατιστικές (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα δράσης για τη φορολογία (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Aσφάλιση και αντασφάλιση (Φερεγγυότητα II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Διαδικασία προϋπολογισμού 2014: κοινό κείμενο
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Διαδικασία προϋπολογισμού 2014: κοινό κείμενο (2)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας - χρηματοδότηση των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2013: Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία (ξηρασία και δασικές πυρκαγιές το 2012) και για τη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία (πλημμύρες τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2013). (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου