Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Σύστημα ιδίων πόρων (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι και ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Eνισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (διενέργεια δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Τυνησίας (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη μέσω του ποινικού δικαίου (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου