Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Μέλι (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Αποτελεσματικότητα των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας (Eιδική έκθεση αριθ. 25/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Mario Borghezio (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
69η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Ρόλος των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην προβολή της ΕΕ και των αξιών της (A7-0248/2014 - Graham Watson)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος των δικτύων επιτήρησης στα κράτη μέλη (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου