Συζητήσεις
1.944 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Υποχρεωτικός έλεγχος οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Mείωση ή κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Ολιστική προσέγγιση της ΕΕ και συνοχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2012 της Επιτροπής (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου