Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EL ja Albaania: stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll (Horvaatia Vabariigi ühinemine ELiga) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Neljapäev, 17. aprill 2014
html 
Norra Kuningriigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Neljapäev, 17. aprill 2014
html 
Liechtensteini Vürstiriigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Neljapäev, 17. aprill 2014
html 
Euroopa pikaajalised investeerimisfondid (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Neljapäev, 17. aprill 2014
html 
Mereala ruumiline planeerimine ja rannikualade integreeritud haldamine (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Neljapäev, 17. aprill 2014
html 
2015. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Neljapäev, 17. aprill 2014
html 
Konkurentsiõiguse rikkumised (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Neljapäev, 17. aprill 2014
html 
Jäätmesaadetised (A7-0069/2014 - Bart Staes)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Neljapäev, 17. aprill 2014
html 
Uued psühhoaktiivsed ained (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Neljapäev, 17. aprill 2014
html 
Ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseis ja karistused (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Neljapäev, 17. aprill 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave