Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave