Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja rakendusvolitused) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Kolmapäev, 12. märts 2014
html 
Copernicuse programm (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Kolmapäev, 12. märts 2014
html 
Euroopa GNSSi Agentuur (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Kolmapäev, 12. märts 2014
html 
ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete prioriteedid (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Kolmapäev, 12. märts 2014
html 
USA Riikliku Julgeolekuagentuuri järelevalveprogramm, ELi liikmesriikide jälgimisasutused ning mõju ELi kodanike põhiõigustele (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Kolmapäev, 12. märts 2014
html 
Õigusemõistmise hindamine seoses kriminaalõiguse ja õigusriigi põhimõtetega (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Kolmapäev, 12. märts 2014
html 
Valmistumine audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Kolmapäev, 12. märts 2014
html 
ELi kodakondsust käsitlev 2013. aasta aruanne (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Kolmapäev, 12. märts 2014
html 
Euroopa Prokuratuur (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Kolmapäev, 12. märts 2014
html 
Türgi 2013. aasta eduaruanne (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Kolmapäev, 12. märts 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave