Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELi Arktika piirkonna strateegia (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Kolmapäev, 12. märts 2014
html 
Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolitused) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajalik statistika (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
ELi–USA teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Nagoya protokoll geneetilistele ressurssidele juurdepääsu kohta (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana Textiles, Hispaania (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Raha ülekandmisel edastatav teave (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Finantssüsteemi kasutamise vältimine rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave