Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ELi ja Indoneesia vaheline vabatahtlik partnerlusleping, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja ELi toodavate puittoodetega kauplemist (B7-0187/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Neljapäev, 27. veebruar 2014
html 
Olukord Venezuelas (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Neljapäev, 27. veebruar 2014
html 
ELi viisapoliitika tulevik (B7-0194/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Neljapäev, 27. veebruar 2014
html 
Ühise kalanduspoliitika erimeetmed naiste rolli edendamiseks (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Neljapäev, 27. veebruar 2014
html 
Isiklikuks tarbeks kopeerimise maks (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Neljapäev, 27. veebruar 2014
html 
Ühtse turu juhtimine (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Ühtekuuluvuspoliitika (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Äärepoolseimate piirkondade potentsiaali optimeerimine (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Liidu rahanduse hindamine (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtt (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave