Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Soovitus võtta vastu otsus - Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 147 kohaldamise pikendamine parlamendi kaheksanda koosseisu ametiaja lõpuni
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Parlamendi kodukorra artikli 166 (lõpphääletus) ja artikli 195 (komisjonis toimuvad hääletused) lõike 3 muutmine (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Ühtne Euroopa raudteepiirkond (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Raudtee-reisijateveoteenuste siseturg (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Raudteesüsteemi koostalitlus (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Raudteeohutus (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Euroopa Liidu Raudteeamet (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Tsiviillennunduses toimunud, lennuohutust mõjutavate juhtumite teatamine (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave