Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kindlustusvahendus (A7-0085/2014 - Werner Langen)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Liidu kolmas programm tervishoiu valdkonnas (2014−2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavus (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Euroopa majanduse pikaajaline rahastamine (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Arengu edendamine vastutustundlike äritavade rakendamise abil (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Svalbardi saarestik ja sealsed kalavarud (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Tadeusz Cymańskilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevad liikmesriigid (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave