Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artiklid 290 ja 291) (A7-0011/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Õigusaktide, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artikkel 290) (A7-0480/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artikkel 290) (A7-0010/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Kodukorra artikli 136 (parlamendiliikmete osavõtt istungitest) muutmine (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttase (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Ühenduse kaubamärk (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave