Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimused (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Biotsiidid (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Naistevastase vägivalla vastane võitlus (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Seadusandlike volituste delegeerimine ja komisjoni rakendamisvolituste täitmine (A7-0435/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüs (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalaspektid (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Sordiaretus (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Neljapäev, 6. veebruar 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave