Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuv diskrimineerimine (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Teisipäev, 4. veebruar 2014
html 
Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi kohaldamine (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Teisipäev, 4. veebruar 2014
html 
ELi õiguskaitse tulemustabel (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Teisipäev, 4. veebruar 2014
html 
Nutivõrkude arendamise kohalikud ja piirkondlikud tagajärjed (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Teisipäev, 4. veebruar 2014
html 
Väikesed põllumajandusettevõtted (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Teisipäev, 4. veebruar 2014
html 
E-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Teisipäev, 4. veebruar 2014
html 
Euroopa terasetööstus (A7-0028/2014 - András Gyürk)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Teisipäev, 4. veebruar 2014
html 
Keskkonnakahju arvessevõtmine ELi ja rahvusvahelistes õigusaktides (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Neljapäev, 16. jaanuar 2014
html 
Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Neljapäev, 16. jaanuar 2014
html 
Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Neljapäev, 16. jaanuar 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave