Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine liidu lennuväljadel (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020−2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Vaalaliste juhuslik püük (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirjad ja rahastamine (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave