Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Euroopa Regionaalarengu Fond ja eesmärk „Euroopa territoriaalne koostöö” (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Ühtekuuluvusfond (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Sooline tasakaal börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Investeerimistoodete põhiteabe dokumendid (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Põllumajandustoodete ühine turukorraldus (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
ÜPP raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Üleminekusätted maaelu arengu toetuse kohta (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Õigusalane teave